कृषि बिकास बैंक लिमिटेड मा खुला तथा समाबेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तिका लागि कर्मचारी दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सूचना

कृषि बिकास बैंक लिमिटेड मा खुला तथा समाबेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तिका लागि कर्मचारी दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सूचना

Syllabus

Ninth Level

Eighth Level

Seventh Level

Sixth Level

Fifth Level

Fourth Level

कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.