संयुक्त राष्‍ट्र संघ

विश्‍मा शान्ति कायम गर्दै अन्तराष्‍ट्रीय समवृद्धि हासील गरी मानव जाती लाई युद्धको प्रकोप वाट वचाउने उद्धेश्यले सन् 1945 oct. 24 मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको हो । यो एउटा अन्तराष्‍ट्रीय संस्था हो । 14 Decem. 1955 मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रस‌‌घ... Read more

मानव श्रोत ब्यबस्थापन

संगठन भित्र मानवीय पक्षको प्राप्ती विकास तथा उपयोग गर्ने पद्धती मानव श्रोत ब्यबस्थापन हो । मानव श्रोतको कुशलता पूर्वक प्रयोग गरी संगठनको लक्ष्य उद्धेश्य हासिल गर्ने कलालाई मानव श्रोत ब्यबस्थापन भनिन्छ । संगठनलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न को लागि मानव... Read more