मानव श्रोत ब्यबस्थापन

संगठन भित्र मानवीय पक्षको प्राप्ती विकास तथा उपयोग गर्ने पद्धती मानव श्रोत ब्यबस्थापन हो । मानव श्रोतको कुशलता पूर्वक प्रयोग गरी संगठनको लक्ष्य उद्धेश्य हासिल गर्ने कलालाई मानव श्रोत ब्यबस्थापन भनिन्छ । संगठनलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न को लागि मानव... Read more

कर भनेको के हो ? कर कति प्रकारका हुन्छन् ?

‘राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व’– प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ ।– कर भनेको कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाइ तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो ।– सरकारले आफ्ना नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा संकलन गर्ने मौद्रिक आयलाइ कर भनिन्छ... Read more

विद्युतीय शासन भनेको के हो ? नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नाका कारण चर्चा गर्दै नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्या उल्लेख गर्नुहोस् ।

सुशासनका लागि विद्युतीय शासनशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ सार्वजनिक सूचना तथा सेवा सूचना प्रविधिजन्य साधनहरूको प्रयोगमार्फत वितरण गरिन्छ । यो प्रणालीमार्फत... Read more

Nepal and SAARC

SAARC was established on 8 December 1985. SAARC mainly aims to promote welfare of South Asians; improve their quality of life; accelerate economic growth, social progress and cultural development; provide all individuals opportunity to live in dignity and realize their full... Read more

शासनका आधारभूत पक्षहरू

पृष्ठभूमिशासन राजनीतिको अवयव हो l निरन्तर रूपमा विभिन्न कालखण्डमा शासनका श्रोत, शैलीमा परिवर्तन भए पनि शासन अकाट्य सत्य हो l शासनको मूल श्रोत शक्ति नै हो l शुरुवाती चरणमा शासन दैवी शक्तिलाई शासनको मूल श्रोत मानिन्थ्यो l त्यसैले राजा वा... Read more

राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको अर्थ, भिन्नता र अन्तरसम्बन्ध

राष्ट्र (Nation) अङ्ग्रेजी शब्द nation को व्युत्पति ल्याटिन भाषाको natio शब्दबाट भएको हो । natio को अर्थ जन्मको आधारमा वा कुन जराबाट पलाएको भन्ने हुन्छ । विभिन्न शब्द कोषको अनुसार कुनै जन समुदायले भूमिसँगको पुर्ख्यौली सम्बन्ध, भाषा, इतिहास, संस्कृति, जीवन... Read more

राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण

राष्ट्रअवधारणाराष्ट्र अङ्ग्रेजी शब्द Nation को उत्पत्ति ल्याटिन शब्द Nasic बाट भएको पाईन्छ । Nasic को अर्थ /To be born अथवा जन्म वा उत्पत्ति हुनु हो । प्रारम्भका समयमा मानिसहरूको त्यो समूह जो एकै ठाउँमा जन्मिएका हुन भन्ने अवधारणाबाट राष्ट्रको प्रादुर्भाव... Read more

नेपालको शासन प्रणाली

परिचयराज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने क्रममा सरकारका अङ्गबिचको सम्बन्ध र तिनको सञ्चालन गर्ने तौरतरिका वा प्रक्रियालाई शासन प्रणाली भनिन्छ । शासन प्रणालीले राज्यको सीमाभित्रका मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्नको निमित्त राज्यशक्तिको विभाजन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई बुझाउँछ । देशको शान्ति सुरक्षा, विकास व्यवस्थापन,... Read more

कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) को आवश्यकता र महत्व

सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ( Management Information System ) परिभाषा दिदै यसका महत्वको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् । उत्तरः सूचना व्यवस्थापन प्रणाली : संगठनको योजना तर्जुमा, निर्णय, समन्वय, अनुगमन, सुपरीवेक्षण, नियन्त्रण, मूल्याङ्कन, समस्या समाधान जस्ता व्यवस्थापकिय क्रियाकलापहरुलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सूचना... Read more