राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको अर्थ, भिन्नता र अन्तरसम्बन्ध

राष्ट्र (Nation) अङ्ग्रेजी शब्द nation को व्युत्पति ल्याटिन भाषाको natio शब्दबाट भएको हो । natio को अर्थ जन्मको आधारमा वा कुन जराबाट पलाएको भन्ने हुन्छ । विभिन्न शब्द कोषको अनुसार कुनै जन समुदायले भूमिसँगको पुर्ख्यौली सम्बन्ध, भाषा, इतिहास, संस्कृति, जीवन... Read more

राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण

राष्ट्रअवधारणाराष्ट्र अङ्ग्रेजी शब्द Nation को उत्पत्ति ल्याटिन शब्द Nasic बाट भएको पाईन्छ । Nasic को अर्थ /To be born अथवा जन्म वा उत्पत्ति हुनु हो । प्रारम्भका समयमा मानिसहरूको त्यो समूह जो एकै ठाउँमा जन्मिएका हुन भन्ने अवधारणाबाट राष्ट्रको प्रादुर्भाव... Read more

नेपालको शासन प्रणाली

परिचयराज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने क्रममा सरकारका अङ्गबिचको सम्बन्ध र तिनको सञ्चालन गर्ने तौरतरिका वा प्रक्रियालाई शासन प्रणाली भनिन्छ । शासन प्रणालीले राज्यको सीमाभित्रका मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्नको निमित्त राज्यशक्तिको विभाजन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई बुझाउँछ । देशको शान्ति सुरक्षा, विकास व्यवस्थापन,... Read more

कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) को आवश्यकता र महत्व

सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ( Management Information System ) परिभाषा दिदै यसका महत्वको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् । उत्तरः सूचना व्यवस्थापन प्रणाली : संगठनको योजना तर्जुमा, निर्णय, समन्वय, अनुगमन, सुपरीवेक्षण, नियन्त्रण, मूल्याङ्कन, समस्या समाधान जस्ता व्यवस्थापकिय क्रियाकलापहरुलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सूचना... Read more

निजामती सेवा पत्रिका – निजामती सेवा पत्रिका (Vol 42 No.1) २०७७ पौष

निजामती सेवा पत्रिका (Vol 42 No.1) २०७७ पौष Read more

लोकसेवा आयोग आ.व. २०७८/०७९ को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका

आ.व. २०७८/०७९ को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका Read more